Nederlandse versie
®Nederlands

Englisch version
®English

 

 

  

Georgian version
®Georgian

 Deutsch Version
®Deutsch

 

 

Sculptor-Blacksmith in The Netherlands

 

"Het werk van Gotscha Lagidse dient beoordeeld te worden tegen Europees perspectief en gewogen te worden door in het veld praktiserende deskundigen zo nodig van buitenlandse officiële instanties, Victoria & Albertmuseum, Louvre, Museum für angewante Kunst. Zijn kwaliteiten moeten tegen het licht worden gehouden met betrekking tot het nut voor geheel Europa. Het werk van Gotscha is doortrokken van studie, ruimtelijk inzicht, vakbekwaamheid en een scherp artistieke oog."  Jan van Nouhuys

De persoonlijk site / © Gotscha / Personal site

info@gotscha.nl