ვაზის ჯვარი

 Cross of vine

 ეინდჰოვენის მართლმადიდებული ეკლესიის დაკვეთა, 1996 წელი

წინა I საეკლესიო I შემდეგი