ზეთის "ლამპადა"

Godslamp

 

   

  უკან I საეკლესიო I შემდეგი