სკარაბეე

  

 

 

 

    წინა I სკულპტურა I შემდეგი