თასები

     Beaker

     შესრულებულია ქალაქ სერთოგენბოშის საეკესიო საბჭოს დაკვეთით, 1997 წელი.

 

 

 

 წინა I საეკლესიო I შემდეგი