მთავარი გვერდი

გიორგი სააკაძის ხმალი

ავტორი გოჩა ლაღიძე, 2011 წელი www.gotscha.nl

შექმნილია დიდი მოურავი გიორგი სააკაძის საპატივცემულოდ, მე-16 საუკუნის ირანული ნიმუშების მიხედვით - ავტორისეული ინტერპრეტაცია.

მთავარი გვერდი