მინიატურა "აუვენჰო" / ვერცხლის რაინდი

   

 

 

   წინა I საჭურველი I შემდეგი