BACK

Just a click to open these photo

Armour of Maurce of Orange, 2004

    Description helmet: Close-helmet with low comb, plume holder, riveted-on collar of two lames and a pivoting visor in three parts comprising: a brow reinforced with sights and a lifting stud on the right, face-guard with sights with ventilation holes on either side of the ridge consisting of 8 holes arranged in a small circle and linked to a central hole by double engraved lines and a lower bevor with the front half of the collar attached to it and held to the skull by a hook with an angular foot on the right; the face-guard in turn is held to the lower bevor by a similar hook, mounted on the right hand side as well. The face-guard is supported in the uplifted position by a long, swiveling forked stud and stud and when moved upwards also pushes the brow reinforce upwards due to the presence of the lifting-stud on the latter. Small nicks in the lower edge of the face-guard enable the fork to be adjusted in several positions so as to vary the height of the opening.

    Description armour: Creation after the personal armour of Prince Maurice, c.1590, preserved at the Hofjagd-und Rüstkammer des Kunst-historisches Museum in the Hofburg at Vienna , Austria , Inv.nr A 1654. This suit of armour is considered a prototype of 17th century Northern Dutch cavalry armour. Very gratefully may be mentioned that the Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums in Vienna (the owner), as a very rare exception, allowed the personal suit of armour of Prince Maurits to be taken apart, in order for Gotscha carefully to measure every single part of it. Weight 40 kg. Material: iron from Hoogovens, surfaces highly polished and blued fire’. The rivets, hinges, eyes and hooks, and the plume holder, gilt. Comprising: helmet collar, breastplate, arm defenses, gauntlets, loin-guard and long tassets with knee-cops. Decorated with double engraved lines parallel to all vertical and horizontal edges as well as around the sights of the brow reinforce, all turned edges are finely cabled. Lining, including that underneath the pauldrons and inside the cuffs, as well as all internal connecting straps, of leather. Iron plates of different thick nesses (1, 1.2, 1.5, 2 and 3 mm) were used to make the 177 separate parts which form the suit of armour. Just like the original breast plate and helm are bullet proof and the thickest sheets have been used for this. The sheets of metal were forged cold as well as hot. The suit of armour contains about 800 iron rivets, clasps, hinges, hooks and eyes. The work on the suit of armour took 2500 hours

 

Replica helmet during production phase, 1998

 

Armour of Maurice is winner of a prize on an international forum exhibition in Luxemburg

 

Boy armour of Prince Maurice, 2004

   Foto

 © C. van Bruggen / Legermuseum

Gotscha Lagidse en Gert Groenendijk in Armymuseum Delft during Presentation of Boy Armour, 2004

Publications about armour of Prince Maurice by Gotscha lagidse

Werk van Gotscha Lagidse vult leemten in collectie

Nieuwsbrief Legermuseum # 2, september 2005, door Bart-Jan Laagrrwaard

Historische musea vullen leemten in hun collecties natuurlij het liefst door het verwerven van authentieke objecten. Soms is dit echter onmogelijk. Volgens de moderne museumethiek is het dan gerechtvaardigd gebruik te maken van replica's. Deze moeten wel van museale kwaliteit zijn, dat wil zeggen technisch en historisch in alle opzichten verantwoord. Het Legermuseum bezit onder andere replica's van het ruiterharnas van Prins Maurits (1567-1625), een piekeniersharnas en een kinderharnas van Maurits. Prachtige objecten, die zijn gemaakt door Vriend en metaalkunstenaar Gotscha Lagidse. In hun soort behoren tot de absolute wereldtop.

Art without borders

The Messenger, Tbilisi, 24 juni 2005, By N.K.

Georgian goldsmith Gotscha Lagidze is one of those artists who believe that art does not have borders. Having worked on traditional Georgian weapons and armor since he was a teenager, Lagidze reproduced a suit of armor that belonged to Prince Maurits of Nassau in 1998 for the Delft Royal Netherlands Army and Arms Museum (Legermuseum). In 1999 Lagidze received first prize at the international forum in Luxembourg for modern art in steel. "I took my miniature to the forum before it was completed. The event was really important".

Royaal Legermuseum

Defensie Krant, 13 januari 2005

Den Haag - niet alleen strijdharnassen, maar ook de kleine harnasjes van koningskinderen zijn te zien op de tentoonstelling "Heavy Metal, Europese harnassen in het vizier" in het Legermuseum in Delft. half december werd hier een bijzonder harnas aan de collectie toegevoegd een replica van het kinderharnas  van prins Maurits (1567-1625).

The forger of iron and steel

The World of Constant Connection - Informational and Scientific Magazine, 3 (23) 2004, By N.Ch.

The ammunition of the heroes of the Middle Ages, created by the artist in Holland, became a landmark in Gotscha Lagidse’s work. For 10 years the Royal Netherlands Army Museum (Legermuseum) in the city of Delft was unsuccessfully looking for an artist who would be capable of making a copy of the armour of a national hero of the 16th-17th centuries – Maurice of Orange (1567-1625), the Count of Nassau and it was to our countryman – Gotscha Lagidse, that the specialists entrusted this responsible task. Creating a western knight’s armour has been Gotscha’s dream for a very long time.

Maatwerk voor Maurits

BN De Stem, 25 januari 2003, door R.v.D.

BERGEN OP ZOOM, zaterdag 25 januari 2003 - Als Gotscha Lagidse vertelt over zijn werk, glinsteren zijn ogen als het glanzend materiaal waarmee hij middeleeuwse harnassen maakt. De Georgiër maakt er meestal twee. Een voor zijn opdrachtgever legermuseum in delft en een voor zijn eigen collectie. Hij bouwt harnassen van prins Maurits perfect na en doet met het Hollandse militaire erfgoed wat niemand anders kan. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hij een wezenlijke bijdrage levert aan het Nederlandse cultureel erfgoed.

Knight’s armour from the hands of a Georgian blacksmith Gotscha Lagidse

An article from "Hephaistos", 5 June 1999

In an improvised workshop he produced the replica of a suit of armour last year, which had been worn by Prince Maurits of Nassau 400 years ago. The original can be seen in the Art-History Museum in Vienna. On the initiative of Gotscha Lagidse this work was commissioned by the main curator of the Army and Weapon Museum in Delft Jan Piet Puype.

Voor het weggaat, zal ik er leven in blazen

Brabants Dagblad, 12 december 1998

Georgische kunstenaar maakt replica van het harnas prins Maurits - Maanden heeft hij eraan gewerkt. Als door een mysterieuze kracht gedreven soms weken achtereen. Nu is het bijna af. De replica van het ruiterharnas, dat prins Maurits gedragen heeft rond 1590, in het atelier van Gotscha Lagidse (33) staat het robuust en statig op een sokkel. Alsof het zó weg kan lopen. het harnas zal gepresenteerd worden op het legermuseum in Delft.

Alleen deze man kon dit harnas namaken

De Volkskrant, 15 december 1998, door Christie Hoofmeester 

Tien jaar lang zocht het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum in Delft (Legermuseum) zonder succes naar een smid met voldoende vakkennis om een kopie te maken van het ijzeren harnas van prins Maurits uit 1590. Tot dat Gotscha Lagidse zichzelf tijdens een open dag van het museum de juiste man toonde. Vrijdag staat zijn werk in het museum.

Selectie uit de aanwinsten - Bij de deelcollectie realia

Armamentaria, Jan Piet Puype en Frans.A.Th. Smits , aflevering 34

Inv.nr.114926: Replica van het harnas van prins Maurits

Het origineel was reeds twee mal tijdelijk in ons museum, voor tentoonstellingen in 1989 ('Oranje op de bres') en in 1998 ('Van Maurits naar Munster'). Het Legermuseum betreurt het dat er op gehele wereld geen enkel origineel harnas van één der oranjevorsten meer te vinden is, behalve dit ene exemplaar van Maurits van ca.1590, dat telkens terug moest omdat het niet permanent in bruikleen kon worden gehouden. De bruikleengever, de Hofjagd- und Rüstkamer des Kunsthistorischen Museumms in Wenen , stond ons bij hoge uitzondering toe dat wij het originele harnas uit elkaar mochten nemen en zorgvuldig, onderdeel voor onderdeel, door de Georgische meester te laten opmeten, natekenen en kartonen sjablonen laten maken.

Prins Mauritsharnas op het Legermuseum

Delftsche Courant, 18 december 1998

DELFT - Het Koninklijk Leger- en Wapenmuseum in Delft is eindelijk in het bezit van een replica van het harnas van prins Maurits. Jarenlang werd gezocht naar een geschikte smid, maar die werd in Nederland niet gevonden. Uiteindelijk bleek de Georgiër Gotscha Lagidse de juiste man te zijn.

De belevenissen van een wapensmid

Delftsche Courant, 16 januari 1999

Hoofdconservator Puype van het Legermuseum was direct enthousiast over het vakmanschap van Lagidse. "Al een jaar of tien wilden wij een replica van het harnas van prins Maurits laten maken, maar de juiste smid konden we niet vinden. Ik heb contact gehad met het Nederlands gilde van kunstsmeden, maar daar bleek niemand geschikt te zijn voor de opdracht. Toen ik het werk van Lagidse zag, wist ik, dat hij onze man was. Nu achteraf kan ik zeggen dat hij de beste is die ik ken".

Gotscha Lagidse smeedt cultuur tot kunst

Door Bernard de Haas, journalist

In 1998 voltooide Gotscha, in opdracht van Nederlandse Legermuseum, een replica van het harnas van Prins Maurits naar zijn persoonlijke ruiterharnas. Onze roemruchte stadhouder liet dit harnas maken in het jaren 1590-1595. Er werden net in die periode verbeterde ruiterharnassen ontwikkeld. Dit enig overgebleven harnas van de prins is een van de weinig authentieke harnassen die bewaard gebleven zijn. Het is een echt strijdharnas, sober en slechts veertig kilo licht, waarin de ruiter zich goed kon bewegen.

Keurmerk

Metaalschrift, nr. 2, 2000. Uitgave van OOM en O+A, door L. K.

Gotscha heeft Maurits’ harnas gekopieerd in zijn werkplaats bij Den Bosch. Toen het Legermuseum het origineel uit Wenen in 1998 te gast had, kwam Gotscha tien keer naar Delft om alle harnasdelen op te meten en te fotograferen. Daarna bestelde hij staalplaat in diverse diktes. Niet roestvrij, want dat kenden 16e eeuwers niet. Wel blauwde Gotscha het staal, met een brander.

 

 

 

BACK